אתם מספרים...

:שם פרטי
:שם משפחה
:כתובת אימייל
:יישוב
:שכונה

.ניטרלי/ת אליהם
.מסמפט/ת אותם
.מתעניינ/ת בשלומם ולעתים מסייע/ת
.מטפל/ת או מסייע/ת באופן קבוע

:אופן התייחסותי לחתולי רחוב
עוין :יחס השכנים לחתולי הרחוב שבסביבתם
ניטרלי  
סביר  
אוהד  
:יש לי סיפור הנוגע לסיוע לחתול רחוב